loading

KAKO SE RAČUNA GODIŠNJI ODMOR

 • Home
 • Blog
 • KAKO SE RAČUNA GODIŠNJI ODMOR
kako se racuna godisnji odmor

Računanje godišnjeg odmora može se razlikovati ovisno o zakonodavstvu zemlje, kolektivnim ugovorima, radnim ugovorima i pravilnicima firme. U Bosni i Hercegovini, zakoni o radu reguliraju minimalne uvjete za godišnji odmor.

Evo osnovnih koraka za računanje godišnjeg odmora prema Zakonu o radu Federacije BiH i Zakonu o radu Republike Srpske:

Federacija Bosne i Hercegovine

 1. Minimalni godišnji odmor:
  • Prema Zakonu o radu Federacije BiH, radnik ima pravo na minimalno 20 dana godišnjeg odmora.
 2. Dodatni dani odmora:
  • Radnik može imati pravo na dodatne dane odmora za posebne uvjete rada (npr. noćni rad, rad u otežanim uvjetima) ili prema internim pravilnicima tvrtke ili kolektivnim ugovorima.
 3. Staž i radno iskustvo:
  • Dužina godišnjeg odmora može se povećati s godinama radnog staža ili na temelju radnog iskustva u određenoj tvrtki.
 4. Prorata izračun:
  • Ako radnik nije zaposlen cijelu kalendarsku godinu, godišnji odmor se može izračunati proporcionalno vremenu provedenom na radu.

Republika Srpska

 1. Minimalni godišnji odmor:
  • Prema Zakonu o radu Republike Srpske, radnik ima pravo na minimalno 20 dana godišnjeg odmora.
 2. Dodatni dani odmora:
  • Kao i u Federaciji BiH, radnik može imati pravo na dodatne dane godišnjeg odmora za posebne uvjete rada ili prema kolektivnim ugovorima i internim pravilnicima.
 3. Staž i radno iskustvo:
  • Staž i radno iskustvo mogu povećati broj dana godišnjeg odmora.
 4. Prorata izračun:
  • Prorata izračun godišnjeg odmora primjenjuje se ako radnik nije zaposlen cijelu kalendarsku godinu.

Primjer računanja godišnjeg odmora:

 • Standardni slučaj: Ako radnik radi cijelu godinu i nema posebnih uvjeta, imat će pravo na najmanje 20 dana godišnjeg odmora.
 • Prorata slučaj: Ako radnik počne raditi u firmi 1. srpnja, a godina ima 12 mjeseci, onda će raditi 6 mjeseci te godine. Ako firma daje 20 dana godišnjeg odmora, radnik će imati pravo na 10 dana (20 dana godišnjeg odmora / 12 mjeseci * 6 mjeseci).

Dodatno

 • Bolovanje, porodiljni dopust i slično: Ove situacije mogu utjecati na računanje godišnjeg odmora.
 • Kolektivni ugovori i pravilnici tvrtke: Mogu sadržavati povoljnije uvjete od zakonskog minimuma.

Preporučuje se konzultiranje s pravnikom ili HR službom za točne informacije prilagođene specifičnoj situaciji, jer se zakoni i pravilnici mogu mijenjati te sadržavati dodatne specifičnosti.

Osnovna prava na godišnji odmor

Prema Zakonu o radu Federacije BiH i Zakonu o radu Republike Srpske, svaki radnik ima pravo na godišnji odmor.

 • Federacija BiH: Minimalno 20 dana godišnjeg odmora.
 • Republika Srpska: Minimalno 20 dana godišnjeg odmora.

Dodatni dani odmora

Radnici mogu imati pravo na dodatne dane godišnjeg odmora iz različitih razloga, kao što su:

 • Posebni uvjeti rada: Ako radnik radi noću, u smjenama, ili u otežanim uvjetima, može imati pravo na dodatne dane godišnjeg odmora.
 • Starost i radni staž: Neki poslodavci dodjeljuju dodatne dane godišnjeg odmora za svaku određenu godinu radnog staža ili na temelju starosne dobi radnika.
 • Kolektivni ugovori i pravilnici tvrtke: Mogući su povoljniji uvjeti od zakonskog minimuma.

Izračun na temelju radnog staža i starosti

Neki poslodavci i kolektivni ugovori omogućuju dodatne dane godišnjeg odmora za radnike s duljim radnim stažom ili starijom dobi.

Primjer:

 • Radnik ima pravo na dodatni dan godišnjeg odmora za svake 2 godine radnog staža.
 • Radnik ima 10 godina radnog staža.
image 3

Pravilnici firme i kolektivni ugovori

Pravilnici tvrtke i kolektivni ugovori mogu sadržavati specifične odredbe o godišnjem odmoru, uključujući:

 • Dužinu godišnjeg odmora: Može biti veća od zakonskog minimuma.
 • Pravo na godišnji odmor za rad na određeno vrijeme: Posebne odredbe za radnike s ugovorima na određeno vrijeme.
 • Način korištenja godišnjeg odmora: Pravila o tome kako i kada radnici mogu koristiti godišnji odmor.

Procedura za korištenje godišnjeg odmora

 • Zahtjev za godišnji odmor: Radnik obično podnosi zahtjev za korištenje godišnjeg odmora poslodavcu.
 • Odobrenje godišnjeg odmora: Poslodavac odobrava godišnji odmor prema planu i potrebama poslovanja.
 • Planiranje odmora: Poslodavac i radnik dogovaraju termine godišnjeg odmora u skladu s poslovnim potrebama i preferencijama radnika.

Zakonski okvir

 • Zakon o radu Federacije BiH: Regulira prava i obaveze radnika i poslodavaca, uključujući minimalni godišnji odmor.
 • Zakon o radu Republike Srpske: Sadrži slične odredbe o godišnjem odmoru kao i zakon u Federaciji BiH.
 • Kolektivni ugovori i pravilnici tvrtki: Mogu pružiti dodatne ili specifične odredbe o godišnjem odmoru.

Računanje godišnjeg odmora uključuje razumijevanje zakonskih minimuma, dodatnih prava prema kolektivnim ugovorima i pravilnicima, te specifičnih situacija kao što su prorata izračun, bolovanje i staž. Preporučuje se konzultacija s pravnikom ili HR službom za precizne informacije prilagođene specifičnoj situaciji.

www.muski.ba

Posted in Svakodnevnica