loading

UVJERENJE O DRŽAVLJANSTVU BIH GDJE SE VADI

 • Home
 • Blog
 • UVJERENJE O DRŽAVLJANSTVU BIH GDJE SE VADI
državljanstvo dokumenti

Uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine možete izvaditi u matičnim uredima općina ili gradova unutar Federacije BiH.

Evo kako možete izvaditi ovaj dokument:

Lokacije za vađenje: Uvjerenje o državljanstvu može se izvaditi u bilo kojoj općini unutar Federacije BiH. Nije potrebno ići u općinu u kojoj ste rođeni, jer je uspostavljen jedinstveni registar koji omogućava izdavanje dokumenata u bilo kojem matičnom uredu​

Potrebna dokumentacija: Za vađenje uvjerenja o državljanstvu potrebno je priložiti ličnu kartu. Ako je prvi put vadite ovaj dokument, možda će vam biti potreban i rodni list, koji također možete izvaditi u bilo kojoj općini​ (MUP Kantona Sarajevo)​.

Postupak: Posjetite matični ured u općini i podnesite zahtjev za izdavanje uvjerenja o državljanstvu. Uz zahtjev priložite potrebne dokumente. U većini slučajeva, uvjerenje se može dobiti isti dan ili u roku od nekoliko dana, ovisno o općini.

Troškovi: Izdavanje uvjerenja o državljanstvu može podrazumijevati plaćanje administrativne takse, čiji iznos varira ovisno o općini. Preporučuje se provjeriti tačne troškove na službenoj web stranici općine u kojoj namjeravate izvaditi dokument​

  Za više informacija, možete posjetiti službene stranice općina ili kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova, kao što je Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo mup.ks.gov.ba​ (MUP Kantona Sarajevo)​.

  CIPS prijava prebivališta

  CIPS je engleska skraćenica za termin Citizens Identity Protection System (Sistem zaštite identiteta građana), a postala je vrlo uvriježena u našem govoru kada se spominje prijava prebivališta. Pogotovo jer je tzv. CIPS prijava potrebna za sve moguće i nemoguće: od banke do škole i telekoma…

  Prijava prebivališta vadi se u općini u kojoj ste prijavljeni, negdje u Pošti, a negdje u MUP-u. Ukoliko se prijavljujete na novu adresu, imate rok od 15 dana da se javite nadležnom organu.

  Nadležni organi za prijavu i odjavu prebivališta i boravišta državljana BiH, za izdavanje ličnih karata, vozačkih dozvola i pasoša državljanima BiH su kantonalni MUP-ovi u Federaciji BiH, enitetski MUP u RS-u, te Javni registar u Brčko distriktu.

  Za sve detalje oko toga šta vam je potrebno za prijavu i prebivališta, ako ste iz Sarajeva, posjetite ovaj LINK.

  Šta ako izgubite neki od ličnih dokumenata?

  Ako izgubite neki od gore navedenih dokumenata, dužni ste tu činjenicu odmah prijaviti policiji u mjestu gubitka, a nakon toga u mjestu prebivališta zatražiti izdavanje duplikata. Policija izdaje potvrdu o činjenici gubitka, nestanka ili krađe dokumenta, nakon čega građanin o svom trošku, objavljuje dokument nevažećim u Službenim novinama.

  Sljedeći korak je podnošenje zahtjeva za izdavanje novog dokumenta. U slučaju naknadnog pronalaska dokumenta, dužni ste odmah dokumente vratiti nadležnoj policijskoj službi koja vam je izdala duplikat.

  www.muski.ba

  Posted in Svakodnevnica